Sơn bóng nhẹ SHELL SHINE 5 lÍT

1,161,000 đ


SHELLSHINE5lit
Thể tích : Thùng 18 Lít ,lon 5 lít, lon 1 lít
Vị trí : Sơn ngoài nhà
Màu sắc : Pha được 868 màu
  • Gốc P

    Gốc P

    1,161,000 đ