Sơn lót kiềm trong nhà

2,085,000 VND


kiemtrong
Loại sơn: Mờ
Màu sắc : Trắng xanh
Độ phủ tùy theo bề mặt: 9-11M/L/Lớp (Đã Pha Loãng)
Pha loãng ở nhiệt độ bình thường: Pha loãng với nước sạch từ 5-10%
  • Kiềm trong 18 Lít

    Kiềm trong 18 Lít

    2,085,000 VND
  • Kiềm trong 5 Lít

    Kiềm trong 5 Lít

    582,000 VND